1ste Animatie

Timing

240 min.
3 lesuren

Programma’s

Stappenplan

STAP 1:
Open het programma Illustrator.

We gaan een mobiel formaat kiezen: 1080 x 1920 pixels.

Mobiel

We starten met de 1ste frame, je ontwerp een figuur samengesteld uit basisvormen (cirkel, vierkant, …).

STAP 2:

Geef je tegengebied een naam mee ‘Frame1‘.

Dupliceer het tekengebied naar rechts met de Alt-toets. Hou de Shift erbij ingedrukt dan blijft hij mooi op dezelfde lijnhoogte staan. Verander de naam naar frame 2, enz… Je kiest min.11 frames, het mogen er natuurlijk meer zijn. Eindig met een leegstaand beeld, hier komt later je naam op.

Verplaats het figuur, maak niet te grootte bewegingen, met kleine verschuivingen zal het een vloeiende animatie worden.

min. 11 tekengebieden

Ga naar Bestand > Opslaan als ‘Illustrator.eps‘. Zorg dat alle tekengebieden aangevinkt staan.

STAP 3:
Open een nieuw document in Photoshop = formaat Mobiel Android. Kies nu Bestand > Ingesloten plaatsen en selecteer ‘Frame1‘.

Open het venster tijdslijn. Je ziet nu alle lagen zichtbaar staan. Verander de tijd van het 1ste beeld naar 5 frames.

Plaats nu alle lagen achter elkaar door te klikken op ‘Media toevoegen’. Kies telkens voor ingesloten plaatsen dan wordt dit een slim object en kan je later het origineel illustrator document nog aanpassen.

Plaats ook in de laag Audiotrack een klankeffect dat de animatie versterkt.

Ga naar Bestand > Exporteren > Video renderen.

Sluit af met je voornaam. Typ je letters van je naam in het groot apart en eindig met je volledige naam in het klein (zie voorbeeld).

Sla het bestand op en ga naar de betreffende upload map op smartschool.

Voorbeelden