Cutout Stopmotion

Timing

420 min.
4 lesuren

Programma’s

Stappenplan

STAP 1:
Open het start bestand in Illustrator.

Plaats je figuren binnen je A4 en je achtergrond op A3.

We gaan je laag met je figuren in kleur exporteren.
Ga naar Exporteren > Exporteren als .tiff. Zorg dat enkel het bereik tekengebied 1 aanstaat.

STAP 2:
De figuren moeten ook klaar gestoomd worden om uit te snijden.
Doe dit als volgt, kopieer je vorm (Ctrl-C), selecteer de laag ‘snijlijnen’ en plak hier je kopie in (Ctrl-F = Front).

We gaan nu snijlijnen maken, selecteer je figuur en ga naar Object > Pad verschuiven.

Nu enkel je figuur nog verenigen als 1 geheel via het palet Pathfinder. Draai de vulling om naar een lijn. Verwijder overtallige paden die erin staan. Je behoud enkel de buitenlijn zoals in het voorbeeld.

Doe dit voor al je figuren.

STAP 2:

Selecteer je laag snijtekens, ga opnieuw naar Exporteren > Exporteren als .dxf;

Zorg de de optie ‘Alleen geselecteerde illustratie’s exporteren‘ aangevinkt staat.

STAP 3:
Open een start bestand van Silhouette cameo. Verwijder het bestaande. Importeer eerst het tiff bestand, dit staat in de juiste grootte. Importeer dan het .dxf bestand, deze grootte is niet gelijk. Tip: Kijk naar de juiste breedte in Illustrator en typ dit over in de silhouette software.

Klik op de knop Stuur, nu zie je waar de cameo printer gaat snijden.

Sla het bestand op en ga naar de betreffende upload map op smartschool.

Voorbeelden