Derde graad Multimedia

Heb je nog vragen?

Vakken

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwelijk vak

2 uur

2 uur

Lichamelijke opvoeding

2 uur

2 uur

Nederlands

3 uur

3 uur

Frans

2 uur

2 uur

Engels

2 uur

2 uur

Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen

1 uur

1 uur

Geschiedenis

1 uur

1 uur

Wiskunde

2 uur

2 uur

Totaal

15 uren

15 uren

Technische vakken

Grafische technieken

13 uur

13 uur

Praktische vakken

Grafische technieken

4 uur

2 uur

Stage grafische technieken

/

2 uur

Totaal

17 uren

17 uren

Totaal: 32 uren

Software gebruik:

5 MM

Persoonlijke & professionele competenties

ICT recht: privacy wet & auteursrecht

Ontwerp & Lay-out

Digitaal tekenen: Illustrator

Grafische technieken & kunst

Beeldbewerking

Beeldbewerking: Photoshop

Animatie & interactief design

2D animatie: Flash

Tekst- en Beeldanimatie: After Effects

Gamedesign: Construct 3

Webdesign

Statische webdesign: HTML & CSS & Responsive webdesign (Bootstrap)

Printdesign

Opmaak: Indesign: Grafisch proces & PDF

6 MM

Persoonlijke & professionele competenties

GIP- & -begeleiding

Calculatie: kostprijsberekening

2 weken stage

Ontwerp & Lay-out

Gevorderd Digitaal tekenen: Illustrator

Grafische technieken & kunst

3D -tekenen: Blender + voor 3D printer

Beeldbewerking

Gevorderd Beeldbewerking: Photoshop

Audiovisueel design

Theorie filmtechnieken & monteren: Première

Animatie & interactief design

Gevorderd Tekst- en Beeldanimatie: GIP

Gamedesign: Construct 3

Webdesign

Gamedesign: Construct 3

Dynamische webdesign: Database met MySQL, WordPress (blogs) en webwinkel

Apps ontwikkelen: App Inventor

Printdesign

Gevorderd Indesign: GIP